Evaluarea psihologică a autismului

Evaluarea este un concept mai larg decât cel de măsurare, apreciere.

Cuprinde descrieri cantitative dar de asemenea și descrieri calitative.

Evaluarea psihologică este o etapă foarte importantă în demersul general al copilului.

Evaluarea psihologică ajută pentru stabilirea programului individualizat, practic este punctul de plecare, dupa aceea are loc stabilirea obiectivelor în vederea progresului copilului.

O evaluarea psihologică a copilului autist este dificil de realizat, din cauza simptomatologiei, a dificultății întâmpinate în relaționarea cu copilul.

Aceasta reprezintă examinarea copilului din punct de vedere al funcțiilor psihice primare:senzație, reprezentare,cât ți ale celor secundare:

Atenție,memorie, gândire,limbaj,imaginație.

Atunci când copilul se prezintă la cabinet, în prima etapă se folosește metoda observației, este o metodă foarte puțin intruzivă și are o importanță foarte mare.

După cum știim observația este de două feluri, structurată și nestructurată.

În cadrul observației nestructurate, psihologul se centrează pe copil, așteaptă reacțiile acestuia, lasându-i la dispoziție destul timp și spațiu și va observa gesturile, privirile poziționări ale corpului,comportamente,limbajul în cazul în care copilul vorbește și multe altele.

Observația structurată are obiective foarte clare, cum ar fi:

Examinarea limbajului receptiv,examinarea limbajului expresiv,examinarea activitatii ludice

examinarea conceptelor cognitive, examinarea imitației, examinarea tonusul afectiv,

observarea intereselor.

În cea de a doua etapă culegem cât mai multe date de la părinți sau aparținătorii copilului. De data aceasta folosim anamneza care va conține date personale, structura familiei,antecedente personale (despre sarcină, despre naștere,etc),evoluția copilului în primul său an de viață, perioada scolară și preșcolară, stadiul în care se află copilul din punct de vedere psihomotor,cognitiv,comportamental si al limbajului.

În cea de a treia etapă putem folosi și metode psihometrice:

Există numeroase teste care vin in ajutorul nostru pentru diagnosticarea tulburării de spectru autist, dintre acestea o să amintesc următoarele:

1.C.A.R.S(Childhood Autism Scale) elaborată de Eric Schopler și colegii săi

2.VABS (Vineland Adaptive Behaior Scale)

3.CHAT

4.ECA-T (Evaluation des comportaments autistiques)

5.CAROLINA

6.Teste proiective:testul arborelui, testul familiei.

7. Testul Portage

8.Testul Denver

9.Testul ABAS

10.Testul BASC-2

11.Testul de inteligenta Raven

12.Testul ,, Gata pentru Scoală”

13.Teste proiective

În ultima etapă ne putem folosi și de metoda pe analiza micro-video (analiza casetei video)

Această metodă o folosim în cadrul orcărui copil, cu acordul în scris al părinților, iar pe parcursul programului și a intervenției putem verifica și observa progresul copilului.

În concluzie evaluarea psihologică ne ajută, deoarece ne furnizează foarte multe informații legate de urmatoarele aspecte:

  • datele copilului

  • rezultatele testelor psihometrice

  • rezultatele observației

  • nivelul de dezvoltare a diferitelor arii

  • vârsta mentală

  • tonusul emoțional

  • relația cu membrii familiei

  • alte aspecte pozitive, care ne pot ajuta pentru a construi programul individualizat.

Consider că toate detalile enumerate mai sus, ne sunt de un real ajutor în evaluarea copilului cu autism, care este esențială nu numai pentru această tulburare ci pentru orice, însă urmarind bineînțeles aspectele care ne intereseaza pentru a trage o concluzie elocventă.