Terapia ABA

Copilul cu autism introdus într-un program de terapie intensiv înaintea vârstei de 3 ani are sanse foarte mari să recupereze întârzierile în dezvoltare şi să îşi formeze abilităţi şi comportamente adecvate social. Terapia care şi-a dovedit eficacitatea în recuperarea copiilor cu autism este terapia comportamentală aplicata, ABA «Applied Behaviur Analysis ».

Succesul în cadrul terapiei depinde de 4 factori majori:

1.Vărsta la care copilul intră în programul terapeutic;

2. Diagnosticul copilului, dacă are sau nu associate alte comorbidităţi;

3.Profesionalismul echipei cu care lucrează;

4.Implicarea părinţilor

Tehnici ale analizei comportamentale aplicate:

Inlănţuire;

Crearea unui comportament complex prin combinarea comportamentelor simple masterate într-o secvenţă de comportament numită lanţ.

Modelare;

O procedură prin comportament ţintă care este întărit prin aproximari successive.

Invăţare incidentală;

Un protocol sistematic de instructiuni care sunt date în medii natural de învăţare.

Discrete Trial Training

Sd-posibil prompt-răspuns- consecinţă

Verbal Behavior

Se bazează pe teoria lui B.F. Skinner asupra compoetamentelor verbale şi foloseşte ca strategii predarea fără erori, transferul controlului prin prompatea şi dimnuarea răspunsului.i

Copiii care nu dezvoltă limbaj verbal pot fi învăţaţi să folosească limbaje sau semne.